Diensten

De diensten die wij in LBITA leveren zijn:

  1. Haven & industrie: Omgevingsmanagement en engineering. Specialist voor kabels en leidingen met nadruk op gevaarlijke en chemische leidingen en inpassing hiervan in integrale projecten. 
  2. Openbare ruimte : Advies en engineering van civieltechnische projecten, zowel bovengronds als ondergronds, specialist kabels en leidingen, riolering en gemalen. Assetmanagement.
  3. Landmeten: Landmeetkundig specialist voor alle civieltechnische projecten, gespecialiseerd in kabels en leidingen, monitoring, schouwingen, uitzetten en inmeten, asbuiltverwerking.

Sinds 1 november 2020 beschikken wij over de Raamovereenkomst Ingenieursdiensten STEDIN Netbeheer BV voor trace-ontwerp van Midden- en Hoogspanningsverbindingen. Zie hiervoor onze posts via de facebook-pagina op de Home-page!

Haven & Industrie

HAVEN & INDUSTRIE: een op zichzelf staande wereld van industriële bedrijven, opslag en transport, en productie van (duurzame) energie ...

Openbare ruimte

De omgeving waarin wij leven en werken heet Openbare Ruimte. Deze behoeft een optimale invulling voor zowel de wegen en bereikbaarheid ...

Landmeten

Landmeten is de techniek van het vastleggen van situaties en objecten in RD-coördinaten zodat maatvoering vanuit een ontwerp wordt uit...