Haven & Industrie

HAVEN & INDUSTRIE: een op zichzelf staande wereld van industriële bedrijven, opslag en transport, en productie van (duurzame) energie en chemie op grote schaal, met uitgebreide verbindingen naar zee en naar het achterland, wereldwijd.
Dit is de core-business waarin LBITA expert is met zeer uitgebreide kennis en ervaring met de geldende spelregels, stakeholders, eisen en voorwaarden en bedrijfsbelangen.

Projectengineering & advies

De uitgebreide ervaring, gebiedskennis en netwerk in het Rotterdamse Havengebied en industrie zijn de basis voor ons specialisme: Snell...

Omgevingsmanagement & communicatie

Om infrastructurele projecten vlot te laten verlopen, zijn deskundig uitgevoerde tracéstudies en effectief omgevings- en vergunningenm...

Vergunningen- & kabels en leidingen coördinatie

LBITA BV is specialist op dit gebied.  Coördinatie voor vergunningen en afstemming met kabel- en leidingeigenaren is ...

Begeleiding & toezicht

LBITA heeft een goede naam als het gaat om inzet bij en begeleiding van projecten in uitvoering. Of wij nu aan de ene of aa...

Assetmanagement

Asset-management van civiele infra op de terminals en bedrijfsterreinen wordt vaak nog niet onderkend als ultieme mogelijkheid om...