Landmeten

Landmeten is de techniek van het vastleggen van situaties en objecten in RD-coördinaten zodat maatvoering vanuit een ontwerp wordt uitgezet, vastgelegd en gecontroleerd, zodat een project kan worden uitgevoerd conform de aangegeven maatvoering. Tevens kan met monitoring beheersing van werkzaamheden worden bereikt. LBITA beschikt over een eigen landmeetkundige dienst, en levert tevens gespecialiseerd werk.
Wij hebben samen met onze partner MeetHet een zeer gespecialiseerde kennis voor het meten en monitoren van kabels en leidingen en bovengrondse kunstwerken zoals installaties, betonnen kunstwerken, gebouwen en ook sporen. Uitwerking vooraf in monitoringsplannen, aanbrengen meetpunten, zakbakens op leidingen en benchmarks op terreinen, en het uitvoeren van de metingen met automaten of handmatig met Total-stations met de hoogste nauwkeurigheid. Rapportage via ons portaal in de cloud of desgewenst per email met automatische meldingen. Ook 3D-scanning en metingen met drones kunnen wij voor u verzorgen.

Landmeetkunde

Landmeetkunde is belangrijk voor het welslagen van ieder project. LBITA BV verzorgt dit al jarenlang voor menig opdrachtgever. Inmiddel...

As-built verwerking en revisie

Asbuiltverwerking wordt regelmatig gevraagd door onze klanten. Dit betreft naast nauwkeurig inmeten van nieuw aangelegde in...