Missie en visie

Missie:

LBITA
zorgt voor uitstekende, herkenbare en erkende engineering en advies voor de verkregen opdrachten;
investeert uitgebreid in kennis en personeel, en borgt de goede naamsbekendheid;
streeft ernaar maximaal bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen van de overheid;
helpt opdrachtgevers met maatwerk bij het realiseren van diens ambities;
is dé Specialist ondergrondse infra in het Rotterdamse havengebied e.o.;

is de betrouwbare en sociale werkgever, versus loyale medewerkers met een grote drive voor optimale prestaties.

Visie
Achtergrond visie en aanpak 2020-2030: In de huidige markt van de civiele infra verandert er veel  in de komende jaren a.g.v. het klimaatakkoord 2020. De CO2-uitstoot moet omlaag. De stikstof-uitstoot idem. LBITA B.V. volgt deze verandering op de voet, en groeit en verandert mee!
Hier staat LBITA BV voor: gedegen engineering en omgevingsmanagement met innovatief denken en oplossingen voor verduurzaming van ons klimaat en onze wereld, en: aan toekomstige generaties een gezonde een zekere toekomst bieden.