Missie en visie

Missie:

LBITA
zorgt voor uitstekende, herkenbare en erkende engineering en advies voor de verkregen opdrachten;
investeert uitgebreid in kennis en personeel, en borgt de goede naamsbekendheid;
streeft ernaar maximaal bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen van Parijs;
helpt opdrachtgevers met maatwerk bij het realiseren van diens ambities;
is dé Specialist ondergrondse infra in het Rotterdamse havengebied e.o.;

is de betrouwbare en sociale werkgever, versus loyale medewerkers met een grote drive voor optimale prestaties.

Visie
Achtergrond visie en aanpak 2018-2025: In de huidige markt van de civiele infra verandert er veel  in de komende jaren a.g.v. het klimaatakkoord Parijs. LBITA B.V. volgt deze verandering op de voet, en groeit en verandert mee!
Hier staat LBITA BV voor: gedegen engineering en omgevingsmanagement met innovatief denken en oplossingen voor verduurzaming van ons klimaat en onze wereld, en: aan toekomstige generaties een gezonde een zekere toekomst bieden.