As-built verwerking en revisie

Asbuiltverwerking wordt regelmatig gevraagd door onze klanten.
Dit betreft naast nauwkeurig inmeten van nieuw aangelegde infra (wegen, kabels en leidinging, riolering etc.) in XYZ-coördinaten (RD-stelsel) ook het vastleggen van informatie aangaande de infra zelf in de asbuiltrapportages en asbuilt-tekeningen.
Bij kabels en leidingen betreft dit alle bochten, rechte lengtes, lassen, hulpstukken zoals afsluiters en andere appendages, materiaalsoort en -diameter, wanddikte, moffenbedden etc.
Bij bovengrondse infra nauwkeurige weergave van het uitgevoerde werk zoals kant weg, belijning, tangentpunten in bochten, gemeten hoogte, afschot, infrastructurele voorzieningen etc.
Bij riolering nauwkeurige vastlegging van BOB-maten, puthoogtes, buistypes en diameters, persleidingen en gemalen, overstortputten met breedte en hoogte overstortdrempels etc.
Wij verzorgen dit geheel en compleet conform de wensen van de klant.