Landmeetkunde

Landmeetkunde is belangrijk voor het welslagen van ieder project. LBITA BV verzorgt dit al jarenlang voor menig opdrachtgever. Inmiddels werken wij met een eigen team dat hierin is gespecialiseerd.
 
  1. Uitzetten en inmeten tracé's boven- en ondergrondse civiele infra, proefsleuven, maatvoering en/of uitvoeren nul-opnames en eindopnames werkgebied. 
  2. Monitoring van kabels en leidingen, wegconstructies, spoor etc. m.b.t. ongestoorde ligging in geval van mogelijke deformaties binnen of nabij werklocaties.
  3. Detailmetingen t.b.v. engineering kabel- of leidingwerk, riolering, wegen of onder- of bovengrondse infrastructurele voorzieningen.
  4. M.b.t. assetmanagement verzorgen wij grondradarmetingen en 3D-scanning incl. puntenwolken t.b.v. projectlocaties en terreinen / terminals, inclusief rapportages en tekenwerk.
Een aanvraag graag minimaal 2 dagen van te voeren bij ons aangeven.