Directievoering & toezicht

LBITA staat borg voor de communicatie met de opdrachtgever, de opdrachtnemer en betrokken stakeholders zodanig dat het vertrouwen onderling tussen beide kanten van de tafel (opdrachtgever of aannemer) en de stakeholders op niveau blijft, en economische aspecten gewaarborgd worden.
Welke werkzaamheden nodig zijn hangt af van het type opdrachtgever:
Is dit de overheid of een semi-overheid, dat vullen wij gewoonlijk de rol in voor directievoering en toezicht (UAV-2012), voor ieder type contractvorm (RAW, UAV-Gc, DBFM etc.).
Is dit een (ontwerpende) aannemer, dan kan onze rol meer of minder uitgebreid zijn, afhankelijk van de behoefte bij de klant.
Wij zijn goed in staat uitvoeringscoördinatie, directievoering (UAV) en toezicht te doen voor projecten m.b.t. ondergrondse en bovengrondse infra.