Projectontwikkeling

LBITA BV is regelmatig betrokken bij projectontwikkelingen van uiteenlopende aard.
Zo zijn wij gevraagd voor het ontwikkelen van woningbouwlocaties, bedrijfsterreinen, en logistiek op terminals in de industrie.
Maar ook voor heel specifieke zaken zoals bijvoorbeeld het ontwikkelen van slimme methoden voor het verwijderen van vervallen/loze chemische pijpleidingen i.v.m. vergunningseisen.
Wij werken ook aan tracé-studies voor nieuwe aanleg van grote transportkabels en -leidingen zoals o.a. voor restwarmte en hoogspanningsverbindingen 
Dankzij onze persoonlijke ervaring in stedelijke (en industriele) omgeving kunnen wij u goed van dienst zijn bij formuleren van de vraag, het opstellen van programma's van eisen, visualiseren en onderzoek, variantstudies en slimme oplossingen, risico-analyse, en stakeholderanalyse, en onderzoek naar bestuurlijke sensitiviteit. 
Opvolgend helpen wij u graag met de uitwerking van het ontwerp naar besteksniveau, het aanvragen van vergunningen, het opstellen van contractdocumenten en aanbesteding daarvan.
Een belangrijk aandeel van onze werkzaamheden betreft de directievoering / toezicht gedurende de uitvoeringsfase, en afstemming en coördinatie van beheer en onderhoud.
Gelet op de tegenwoordige mogelijkheden voor energie-neutrale oplossingen zullen wij u desgewenst adviseren over het toepassen van duurzame technieken in uw project. Wij hebben ruime kennis een een groot netwerk van waaruit wij u goed kunnen adviseren.