Assetmanagement


Asset-management van civiele infra op de terminals en bedrijfsterreinen wordt vaak nog niet onderkend als ultieme mogelijkheid om stagnaties in de bedrijfsvoering te voorkomen. In die gevallen wordt meestal slechts correctief onderhoud uitgevoerd, wat vaak betekent, dat de bedrijfsvoering op dat moment plotseling moet worden aangepast, met alle gevolgen van dien.
Door met de klant samen een inspectie- en beheerplan voor civiele infra op te stellen, geheel in lijn met de eisen t.a.v. de eigen bedrijfsvoering, kan een situatie worden gecreërd op de terminal waarbij middels preventief onderhoud verstoring van de bedrijfsvoering zoveel mogelijk kan worden voorkomen. Wij doen regelmatige opmetingen en inspecties en dragen zorg voor onderhoudsbestekken en calculaties t.b.v. uw budgetplanning.
Assetmanagement in de vorm zoals u dat wenst.