Omgevingsmanagement & communicatie

Om infrastructurele projecten vlot te laten verlopen, zijn deskundig uitgevoerde tracéstudies en effectief omgevings- en vergunningenmanagement onmisbaar. LBITA BV is hierin de expert die u hiervoor nodig hebt. Bent u op zoek naar gedegen Rotterdamse ervaring en gebieds-kennis op het gebied van omgevingsmanagement, communicatie, kabels en leidingen en vergunningen voor grote projecten in en rond Rotterdam, zoals de Aanleg van de Blankenburgtunnel en de Verbinding A16 - A 13, of het project ROS Theemsweg Botlek-Rotterdam, of andere integrale projecten zoals warmtetransport, stoom, CO2, groene stroom etc., neem dan snel contact met ons op.
Wij leveren u precies die extra meerwaarde, die belangrijk is voor dit gebied, door onze grote gebiedskennis en ervaring alsmede het uitgebreide kennisnetwerk van stakeholders.
Uiteraard beperken wij ons echter niet alleen tot de Rotterdamse haven, maar werken wij in de gehele regio en daarbuiten aan grote en kleine opdrachten.
De omgevingsmanagers van LBITA bezitten de competenties die belangrijk zijn voor het managen van een project.
Goed luisteren, inlevingsvermogen in belangen, intenties en gevoeligheden zijn hierin essentieel, evenals betrouwbaar en integer handelen.
Wij zorgen dat het voor elkaar komt.