Vergunningen- & kabels en leidingen coördinatie

LBITA BV is specialist op dit gebied. 
Coördinatie voor vergunningen en afstemming met kabel- en leidingeigenaren is meestal een kwestie van maatwerk, welke projectspecifiek wordt aangepakt. Het betreft een onderdeel van het project die een spanningsveld oplevert tussen de belangen van de klant, en de belangen van de betrokken stakeholders. LBITA is zeer goed bekend met dit spanningsveld en zorgt ervoor dat er juiste afstemming en opvolging van afspraken plaats vindt in het voortraject van het project.
Doelstelling hiervan is optimalisatie qua doorlooptijd project met zo laag mogelijke kosten. 
 
Op hoofdlijnen ontzorgen wij u met stakeholderanalyse, voorbesprekingen en overleg overheden, K&L eigenaren en grondeigenaren, controle van, optimaliseren of opstellen van Verleggingsplannen kabels en leidingen, aanvraag vergunningen, overleg en afstemming met kabel- en leidingeigenaren over het borgen van de integriteit van aanwezige K&L binnen projectgrenzen en het opstellen van hiervoor benodigde werkplannen.