2013 opgeleverd: De Nieuwe WarmteWeg (DNWW)

Project: De Nieuwe Warmteweg (DNWW) aanleg warmtetransportsysteem
Opdrachtgever: Visser & Smit Hanab BV
Uitvoering: Mei 2012 - oktober 2013
Taken en verantwoordelijkheden: Kabel- en leidingencoördinatie, omgevingsengineering, werkvoorbereiding
Werklocatie: Rotterdam
Restwarmte van de industrie in de Rotterdamse haven wordt via een uitgebreid transportleiding-systeem benut voor warmtelevering aan woningen en bedrijven in de stad Rotterdam. Het draagt bij aan een forse reductie van de regionale CO2-emissie.
LBITA BV heeft in opdracht van Visser & Smit Hanab BV een belangrijk aandeel uitgevoerd op het gebied van omgevingszaken, vergunningencoördinatie en coördinatie kabels en leidingen. Ofwel de grasmaaiers voordat de uitvoering aan de slag gaat. Ook qua werkvoorbereiding en het opstellen van werkplannen mede voor HDD- en GFT-boringen heeft LBITA BV bijgedragen aan een effectieve balans tussen eisen uit de vergunningsvoorwaarden en de vertaling daarvan naar uitvoeringsplannen.
LBITA heeft hier ook bijdragen geleverd op het gebied van Landmeetkunde en monitoring van kabels en leidingen en andere assets, zoals wegen, spoorbanen en andere objecten.