Raamovereenkomst Stedin-Hoogspanning - Volker Energy Solutions B.V.

 
 
Raamcontract: Raamovereenkomst voor engineeringsdiensten
Opdrachtgever: Stedin Hoogspanning - Volker Energy Solutions B.V.
Ingangsdatum overeenkomst: 1 Juli 2017, kooptijd 3 jaar
Taken en verantwoordelijkheden: Tracé-studie en -ontwerp, engineering, directievoering en toezicht  hoogspanningsverbindingen en telecommunicatie
Werklocatie: Spijkenisse
 
Wij zijn er heel trots op dat wij 1 van de gekwalificeerde partijen zijn voor het uitvoeren van civiele engineeringswerkzaamheden en directievoering en toezicht bij Stedin Hoogspanning en Volker Energy Solutions B.V. Het is geweldig te mogen werken voor deze opdrachtgevers aan uitdagende projecten, waarmee wij onze meerwaarde eens te meer kunnen tonen.  O.a. voor Stedin en Tennet worden grote en kleine projecten voor hoogspanningsverbindingen en telecommunicatie uitgevoerd. LBITA BV wordt hierbij ingezet voor de ontwerpfases tracé-studie en tracé-ontwerp, en in de uitvoeringsfase voor directievoering en toezicht. Tevens brengen wij onze specialistische kennis in met betrekking tot alle typen boringen (HDD, GFT, OFT, pilot-avegaar etc), en onze kennis van de complexe omgeving in het rotterdamse havengebied e.o.
 
LIBTA BV heeft inmiddels meerdere opdrachten in opdracht van (voorheen Joulz) uitgevoerd. Dit zijn o.a. directievoering en toezicht op de aanleg van een 23 kV-kabel Ypenburg, en Delfgauw. Tevens is het project 23 kV dr. Zamenhofstraat-Ommoord te Rotterdam van Stedin met succes uitgevoerd.
In 2018 hebben wij o.a. het omgevingsmanagement en directievoering/toezicht uitgevoerd van het project voor de aanleg van de kabelverbindingen in Nissewaard en Korendijk i.v.m. de windmolens langs het Spui.
In 2018 hebben wij het omgevingsmanagement en begeleiding van verleggingen voor het project A13-A16 voor Stedin uitgevoerd.
Sinds 2019 werken wij o.a. samen met Stedin aan het project A-27 bij Gorinchem. Dit betreft verleggingen van 50 kV oliedruk-kabels en 23 kV verbindingen i.c.m. HDD-boringen.