2015 opgeleverd: Leiding Over Noord (LON) Rotterdam

Project: Leiding over Noord, aanleg warmtetransport-leidingnet
Opdrachtgever: Visser & Smit Hanab BV
Uitvoering: Augustus 2013 - januari 2015
Taken en verantwoordelijkheden:Kabel- en leidingencoördinatie, omgevingsengineering, werkvoorbereiding
Werklocatie: Rotterdam / Vlaardingen
Restwarmte, welke geproduceerd wordt door de industrie in de Rotterdamse haven, wordt benut voor warmtelevering aan woningen en bedrijven in de stad Rotterdam, in dit geval voor de noordelijke oever. Het draagt bij aan de reductie van CO2-emissie.
In opdracht van Visser & Smit Hanab BV heeft LBITA BV een belangrijk aandeel gehad in het omgevingsmanagement, vergunningencoördinatie en coördinatie kabels en leidingen. LBITA BV was het 1e aanspreekpunt voor grote diversiteit aan betrokken stakeholders.
Ook qua werkvoorbereiding en het opstellen van werkplannen mede voor HDD- en GFT-boringen hebben wij bijgedragen aan een effectieve balans tussen eisen uit de vergunningsvoorwaarden en de vertaling daarvan naar uitvoeringsplannen. Landmeetkunde en monitoring van leidingen in XYZ behoorden eveneens tot de uitgevoerde werkzaamheden.