2018-heden: SaVe Theemswegtrace havengebied Rotterdam

Project: Onderbouw Theemswegtrace havengebied Rotterdam
Opdrachtgever: Bouwcombinatie SaVe vof.
Uitvoering: Juni 2018 - Q4-2020
Taken en verantwoordelijkheden: Grondonderzoek, proefsleuven, advisering en uitvoering monitoring kabels en leidingen en installaties
Werklocatie: Theemsweg Botlek-rt

In het Rotterdams havengebied wordt de Havenspoorlijn, het eerste deel van de Betuweroute, verlegd. Het nieuwe stuk spoor van ruim 4 kilometer, het Theemswegtracé, wordt eind 2021 opgeleverd en vormt een oplossing voor het capaciteitsknelpunt bij de Calandbrug bij Rozenburg. Goede bereikbaarheid en een goede verbinding met het achterland zijn van groot belang voor de haven van Rotterdam. Zowel over weg als over spoor en water. Om die reden investeert Havenbedrijf Rotterdam in het Theemswegtracé, samen met het Rijk en de Europese Unie. Het Havenbedrijf Rotterdam coördineert en realiseert het project in samenwerking met ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
De uitvoerende partij, en onze opdrachtgever is de Bouwcombinatie SaVe vof.
SaVe heeft LBITA BV de opdrachten verleend voor uitgebreid bodemonderzoek, proefsleuven kabels en leidingen, advisering en uitvoering monitoring kabels en leidingen en installaties.
Wij hebben voor dit project samenwerking gezocht met onze vaste partners, te weten Van Vulpen (proefsleuven), Ortageo (grond- en bodemonderzoeken en peilbuizen), en MeetHet (monitoring).
Onze meerwaarde voor SaVe is ook hier onze erkenning in het havengebied en specifieke kennis van de locale situatie in de ondergrond met industriele kabels en leidingen en het bijbehorende kennisnetwerk. Daarnaast zijn wij samen met onze partners specialist op het gebied van monitoring en bescherming van de bestaande kabels&leidingen tijdens het aanbrengen van funderingen en hulpconstructies bij de bouw van de steunpunten van het viaduct van 4 km en de 2 stalen boogbruggen in het trace. Daarbij hebben wij aanvullend de taak voor monitoring van de windschermen langs de Neckarweg, de kelders en wanden van de Rozenburgsesluis, en de installaties van Huntsman, Lyondell, Almatis, Vopak, Gasunie en Stedin d.m.v. vaste meetpunten en automatische en/of handmatige metingen. Wij dragen er zorg voor dat via de cloud de meetresultaten op een platform inzichtelijk zijn voor de betrokken stakholders inclusief een automatisch meldingssysteem bij gemeten afwijkingen. Daarnaast rapporteren wij eventuele verplaatsingen binnen 24 uur met advies voor eventuele aanpassingen aan het proces van bouwen. 
Tenslotte werken wij ook met trillingsmeters bij gevoelige apparatuur van omliggende bedrijven.