Assetmanagement

Contract: Reguliere opdrachten voor assetmanagement
Opdrachtgever: Containerterminal havengebied
Ingangsdatum overeenkomst: 1 november 2015
Taken en verantwoordelijkheden: Metingen terrein en inspectie, opstellen adviezen, opstellen onderhoudscontracten civiele infra
Werklocatie: Spijkenisse of op kantoor klant
LBITA heeft de opdracht zorg te dragen voor actief assetmanagement van de civiele infra. 
Deze civiele infra is onderhevig aan schadebeelden als gevolg van de bedrijfsvoering op het terrein en door natuurlijke effecten. LBITA BV heeft hiervoor in samenwerking met de klant risico-analyses opgesteld en vertaald in FMECA's, Verder wordt regelmatig het totale terrein opgemeten met Total Station en GPS alsmede middels 3D-scanning. De resultaten worden door LBITA zodanig gerapporteerd dat directe informatie over schadebeelden wordt verstrekt, en maatregelen kunnen worden vastgesteld. LBITA helpt de klant vervolgens met het opstellen van onderhoudscontracten en begeleidt deze volledig.